nieuws
 
Bouw in alle openheid en transparantie mee aan een nieuwe toekomst voor het stamnummer 225 !

.

Volgende wedstrijd
 
HET 10-PUNTEN CHARTER VAN KSV SOTTEGEM
zondag 6 februari:: 20u23
In het kader van een duidelijk beleid en transparantie visie, dienen leden van de beheerraad, sponsors en bestuursleden, en bij voorkeur ook de medewerkers het nieuwe 10-punten charter van de club te ondertekenen. Dit charter wijst op de verantwoordelijkheden van beheerraadsleden, bestuursleden en medewerkers, en dat het clubbelang altijd op de eerste plaats zal komen. Dit charter vormt de basis van het nieuwe KSV Sottegem, waarbij gezond boerenverstand en open communicatie de twee sleutelbegrippen moeten worden.
   
  1. Alle ondertekenaars van dit charter bevestigen erdoor gebonden te zijn en zich er zonder uitzondering naar te gedragen, teneinde van KSV Sottegem een gezonde, zelf bedruipende voetbalclub te maken en haar ten beste te positioneren binnen het Belgische voetbalbestel. Elke ondertekenaar van dit document bevestigt dat enige financiële inbreng van zijnentwege, onder welke vorm ook, pas opvraagbaar zal zijn na het verlopen van 2 kalenderjaren, volgend op zijn notificatie tot opvraging, ongeacht enige hiervan afwijkende overeenkomst;  
 
2. Dit document kan ondertekend worden door alle mensen betrokken bij de club los van het feit of ze lid zijn van de beherende vzw, bestuursfuncties uitvoeren dan wel op onafhankelijke wijze de club een warm hart toedragen;  
 
  3. Iedere ondertekenaar bevestigt dat hij in zijn gedragingen en uitlatingen altijd het belang van de club voor ogen zal hebben, wars van eigenbelang of belang van naasten, familieleden en/ of vrienden;  
   
  4.

Het doel van de vereniging is om een voetbalclub te zijn, geregeerd door gezond verstand. Aldus streeft zij ernaar dat tegen het jaar 2015 de helft van haar A-kern zal bestaan uit eigen opgeleide jeugdspelers of jongeren onder de 24 jaar oud, bij voorkeur uit de streek;

   
  5.

Bestuursleden van de club zullen op eigen aansprakelijkheid waken over haar financiën en rvoor zorgen dat de club ten allen tijde financieel gezond blijft. Zij beseffen dat de club voor hen komt en niet zij voor de club. Genomen beslissingen in vergaderingen zullen aldus verdedigd worden als waren zij bij consensus genomen;

   
  6.

Ingeval van ook maar de minste reden om een "conflict of interest" te vermoeden bij een bestuursvergadering, zal het betrokken bestuurslid zich ervan weerhouden om aan die vergadering deel te nemen. Indien hij dit niet wenst te doen of indien twijfel bestaat, zullen de andere bestuurders per gewone meerderheid beslissen of het bestuurslid aan de stemming van het agendapunt kan deelnemen;

   
  7.

In de mate van het mogelijke binnen het voetbalbestel en rekening houdende met de privacy van privé-personen, zal de club er een open boekhouding op na houden;

   
  8.

Minstens éénmaal per jaar zal de club een supportersavond organiseren, waarop alle geïnteresseerden zich mogen aandienen, en zal een zo volledig mogelijke presentatie gegeven worden over de toestand, mogelijkheden en tekortkomingen bij de club;

   
  9.

Iedere betrokkene bij de club respecteert de andere voetbalclubs en sportverenigingen uit Groot-Zottegem en omringende gemeenten en ieder contact met deze clubs zal met achting voor de eigenheid van deze clubs verlopen;

   
 

10.

Allen betrokken bij het beleid van de club zullen in alle openheid communiceren naar de buitenwereld toe en met het hoogste respect naar sponsors, medewerkers en supporters toe.
 
 Appelterre
KSVS - E. Appelterre
Zo. 13 februari 2011:: 15u
Jules Matthijsstadion
Kastanjelaan 85, Zottegem
 
Agenda // Uitnodiging
Voorstelling nieuwe clubstructuur
& infomoment vrijwilligers
Datum:: Vrijdag 4 maart om 20u
Plaats: KSV-Chalet (Stadion)
 
Charter Project 225
 
Supportersforum
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hosting done by Hosting-Garage.com
© 2011 Project 225 - KSV Sottegem